KONINKLIJKE WERELDPRIMEUR WATERZUIVERING SNEEK

SNEEK (NL) – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent vrijdag 18 november 2011 het duurzame en innovatieve sanitatiesysteem Waterschoon in de wijk de Noorderhoek in Sneek.

De Prins van Oranje wordt rondgeleid in het woonzorgcentrum Noorderhoek waar hij uitleg krijgt over de werking van Waterschoon en spreekt met bewoners. Het nieuwe sanitatiesysteem zorgt dat in de afzonderlijke woningen via een keukenvermaler het organisch afval wordt ingezameld en samen met toiletwater (zwartwater) wordt afgevoerd door middel van een vacuümsysteem. Het huishoudelijke afvalwater (grijswater) wordt apart afgevoerd. Deze reststromen worden los van elkaar in een lokale zuiveringsinstallatie midden in de wijk schoongemaakt.

 

Sloop en nieuwbouw
In woningbouwproject Noorderhoek in Sneek worden in een periode van tien jaar 282 woningen gesloopt en ruim 200 woningen weer teruggebouwd. Al deze nieuwe woningen worden aangesloten op het nieuwe sanitatiesysteem.
 
Waterschoon is het eerste sanitatieproject in de wereld dat op deze schaal wordt ingevoerd. Aansluitend aan de rondleiding in het woonzorgcentrum woont de Prins van Oranje het symposium Waterschoon 2011 in hotel Van der Valk bij. Op het symposium verricht de Prins de officiële opening van het project.

Het Nieuwe Sanitatie-systeem
 Ieder huishouden produceert dagelijks verschillende soorten afval, waaronder huishoudelijk afvalwater, toiletwater en groente? en fruitafval (organisch afval). Normaal gesproken komt het huishoudelijke afvalwater en het toiletwater via het riool terecht in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), waar het water wordt schoongemaakt. Het gezuiverde water wordt komt vervolgens weer in het oppervlaktewater terecht.

Organisch afval wordt in de groene container gegooid. Echter, bij het Nieuwe Sanitatie-systeem werkt dit anders; hier wordt organisch afval samen met toiletwater (zwartwater) ingezameld middels een vacuümsysteem. Het huishoudelijke afvalwater (grijswater) wordt daarentegen gescheiden afgevoerd. Zowel het zwartwater als het grijswater, ook wel reststromen genoemd, worden apart van elkaar in een lokale zuiveringsinstallatie (in Noorderhoek!) schoongemaakt en geloosd op het hemelwaterriool.

Die lokale zuiveringsinstallatie staat in een NUTS-gebouw in de wijk. Behalve het zuiveren van water, wordt hier energie geproduceerd in de vorm van biogas en warmte teruggewonnen uit reststromen. De vrijgekomen energie wordt gebruikt voor het verwarmen van de woningen.

Ook worden in de lokale zuiveringsinstallatie grondstoffen uit de reststromen omgezet naar kunstmest en worden stoffen als medicijnresten en hormoonverstorende stoffen uit de reststromen verwijderd. Samengevat bestaat het Nieuwe Sanitatie-systeem dus uit de volgende onderdelen:
 
• Volledig zuiveren van de twee reststromen zwartwater (toilet) en grijswater (huishoudelijk),
 • Biogasproductie uit zwartwater,
 • Warmte terugwinning uit grijswater,
 • Gebruik vrijgekomen energie in woningen,
 • Produceren van een kunstmestvervanger,
 • Verwijderen medicijnresten en hormoonverstorende stoffen.

Biogasproductie
 Het zwartwater van alle 232 woningen komt terecht in een vergistinginstallatie in het NUTS-gebouw. Bij vergisting komt biogas vrij, wat deels wordt gebruikt voor de verwarming van de woningen en het tapwater in de wijk. Op deze manier wordt ongeveer 12% van de totale gasvraag in de wijk geproduceerd!

Warmte terugwinning
 Het grijswater, onder andere afkomstig van de wasmachine, vaatwasser, bad en douche, wordt ook gezuiverd in het NUTS-gebouw. Het grootste deel van dit water wordt en heeft - ook na transport in de riolering - nog een hoge temperatuur. Deze warmte wordt benut voor wijkverwarming.

Energie- en waterbesparing
 Voor de toepassing van vacuumriolering is ook energie nodig, maar door de lokale behandeling in het NUTS-gebouw hoeft het afvalwater niet meer naar een centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie te worden getransporteerd en kan er zo op pompenergie bespaard worden van het rioolgemaal. Ook het gebruik van vacuümtoiletten zorgt voor een aanzienlijke besparing op het waterverbruik; vacuümtoiletten hebben namelijk per spoelbeurt één liter water nodig, terwijl bij een gewoon toilet al gauw 7 tot 8 liter per spoelbeurt wordt gebruikt. Bijkomend voordeel van vacuüm is bovendien dat woningen flexibeler kunnen worden ingericht.

Door het terugwinnen van warmte uit rioolwater, wordt er een besparing op ruimteverwarming van 10% gerealiseerd. Daarop wordt door het produceren van biogas uit rioolwater nog eens een besparing van 12% verwezenlijkt!
 
Door het terugwinnen van warmte uit rioolwater, wordt er een besparing op ruimteverwarming van 10% gerealiseerd. Daarop wordt door het produceren van biogas uit rioolwater nog eens een besparing van 12% verwezenlijkt!

Duurzaam Nieuwe Sanitatie-systeem Het Nieuwe Sanitatiesysteem in de wijk Noorderhoek heeft een hoog milieurendement, dat bestaat uit de volgende aspecten: • Besparing van water door huishoudens (25-50%),
 • Verwijderen van schadelijke stoffen uit het water zoals stikstof, fosfaat en medicijnresten (verwijdering van meer dan 90%), voordat het water wordt geloosd op het oppervlaktewater ,
• Vermindering van verontreinigde reststromen zoals zuiveringsslib en uitstoot van CO2,
 • Genereren van energie uit afvalwater, dus een besparing op ruimteverwarming:
 • Vermindering van de uitstoot van CO2
 • Omzetting van grondstoffen als stikstof en fosfaat naar kunstmest,
 • Kringloopsluiting voor energie, grondstoffen en water; kortom ?cradle to cradle?.
 
Bijkomende voordelen voor bewoners: •De bewoners hebben geen last meer van nare luchtjes in de keuken, omdat de keukenvermaler een aparte afvalbak overbodig voor groente? en fruitafval overbodig maakt,
 •De locatie van de badkamer en het toilet is flexibeler door het gebruik van een vacuümtoilet,
 •Bewoners gebruiken minder water.

Via. 

ZOUTBLOKKEN

Regeneratie zoutblokken voor uw waterontharder?
Die bestelt u hieronder.

ACTUEEL

JAN

21

Wit uitslaande douches in gemeente Hof van Twente

  De fractie van het CDA in de gemeente Hof van Twente wil dat de waterhardheid in die gemeente...

Meer nieuws Lees verder

JUL

31

Voorlichting over drinkwater schiet tekort

JOURE, 2015-07-31 -- Wanneer de drinkwaterbedrijven in Nederland hun voorlichting zouden verbeteren,...

Meer nieuws Lees verder

DEC

23

Advertentie drinkwaterbedrijf misleidend en oneerlijk

AMSTERDAM, 20141223 -- De Reclamecode Commissie heeft gisteren op een klacht van Aquacombi Nederland...

Meer nieuws Lees verder