PRIVACY POLICY

Ondanks de constante zorg en aandacht die de auteurs aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig is.

De informatie op aquacombi.nl wordt met enige regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag de auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AquaCombi.

AquaCombi kan er niet voor instaan dat de informatie op aquacombi.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige [impliciete] garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

AquaCombi sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van aquacombi.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om aquacombi.nl te kunnen raadplegen.

ZOUTBLOKKEN

Regeneratie zoutblokken voor uw waterontharder?
Die bestelt u hieronder.

ACTUEEL

JAN

21

Wit uitslaande douches in gemeente Hof van Twente

  De fractie van het CDA in de gemeente Hof van Twente wil dat de waterhardheid in die gemeente...

Meer nieuws Lees verder

JUL

31

Voorlichting over drinkwater schiet tekort

JOURE, 2015-07-31 -- Wanneer de drinkwaterbedrijven in Nederland hun voorlichting zouden verbeteren,...

Meer nieuws Lees verder

DEC

23

Advertentie drinkwaterbedrijf misleidend en oneerlijk

AMSTERDAM, 20141223 -- De Reclamecode Commissie heeft gisteren op een klacht van Aquacombi Nederland...

Meer nieuws Lees verder